Audyt energetyczny. Co to jest audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku oraz audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu uzyskanie obrazu stanu termomodernizacji budynku oraz zaleceń poprawy w celu poprawy wydajności energetycznej i obniżenia kosztów ogrzewania.

Aby wykonać audyt energetyczny budynku należy przede wszystkim dowiedzieć się na czym polega cała procedura. Dla każdego konkretnego budynku należy bowiem indywidualnie ocenić jaki sposób termoizolacji będzie najbardziej odpowiedni, a takie czynniki jak usytuowanie w terenie, wielkość, kształt czy rodzaj zastosowanych materiałów odgrywają dużą rolę. Oczywiście, przepisy jasno stanowią, że poszczególne rodzaje nieruchomości muszą odbyć audyt w ramach kontroli, jednak na warto zdecydować się na niego także z innych powodów. Sprawdź kiedy należy przeprowadzić audyt energetyczny.Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to jest proces mający na celu ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie, a także określenie możliwości i środków jakie powinniśmy wykorzystać w celu obniżenia kosztów eksploatacji.  Taki audyt zawiera więc także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w danym budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Można więc uznać, że bez audytu energetycznego niemal niemożliwym jest podjęcie właściwej decyzji odnośnie poprawienia efektywności energetycznej budynku. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub budynku to ekspertyza, w której muszą znaleźć się konkretne informacje. Jakie elementy w audycie są najważniejsze?

Z czego składa się audyt energetyczny? Audyt energetyczny zawiera stronę tytułową, ogólne dane budynku wraz z parametrami energetycznymi, opis stanu technicznego budynku, spis dokumentów źródłowych oraz inwentaryzację techniczno-budowlaną. Sporządzany w formie pisemnej, audyt musi posiadać kilka kluczowych informacji.

Przede wszystkim, w audycie musi znaleźć się informacja dotycząca tego jaki jest istniejący stan techniczny budynku (zakres oraz parametry techniczne poszczególnych instalacji) oraz jakie są koszty stałe energii, a więc to co zazwyczaj znajdujemy w świadectwie energetycznym.

Ponadto, audyt energetyczny domu jednorodzinnego czy większej nieruchomości musi zawierać informacje o tym co należy w budynku zmienić lub zmodernizować, żeby zmniejszyć koszty eksploatacji, jak to wykonać oraz jakie będą koszty i efekty takiej modernizacji. Dobrze wykonany audyt będzie także zawierał propozycje dotyczące tego skąd wziąć dodatkowe fundusze na planowane modernizacje, np. dofinansowania w formie pomocy od państwa, ulga termoizolacyjna, programy Czyste powietrze, stop smog i inne.W trakcie dokonywania audytu energetycznego ocenie poddawane są poszczególne elementy budynku, jego instalacje oraz ich fragmenty. Wszystko musi zostać dokładnie sprawdzone!

Co obejmuje audyt energetyczny budynku? Audyty energetyczne obejmują wszystkie elementy budynku, instalacje i urządzenia związane ze zużyciem energii, w tym m.in.: przegrody zewnętrzne (ściany, dachy oraz stropodachy), okna, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, zastosowanie dostępnych źródeł odnawialnych (panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy, kolektory słoneczne i inne odnawialne źródła energii).Wykonanie audytu eneregtycznego nie jest proste i wymaga ogromnej wiedzy technicznej, znajomości programów dotacyjnych i umiejętności logistycznych oraz planowania. Takie ekspertyzy zleca się więc fachowcom.

Kto przeprowadza audyt energetyczny?
Audyt energetyczny przeprowadza uprawniony audytor lub doradca energetyczny. Takie osoby posiadają wykształcenie w zakresie energetyki, inżynierii środowiska lub budownictwa, albo przynajmniej ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Profesjonalny audytor dokonuje oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotuje propozycje poprawy tego stanu w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób. 

Podczas wykonywania audytu, audytor musi dokładnie obejrzeć budynek i określić stan ścian, dachu, okien i innych elementów, włącznie z usterkami. Do jego zadań należy także wypunktowanie wszelkich przeszkód, jakie mogą utrudnić proces modernizacji - np. przybudówki czy taras. Audytor energetyczny skrupulatnie ocenia także system ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody, a także analizuje możliwości zastosowania innego systemu zaopatrzenia budynku w ciepło, np. zmianę kotła czy zmianę stosowanego paliwa oraz możliwość i celowość wykorzystania nowoczesnych technologii takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.Audyt-Energetyczny.net.pl 2022